Rävlanda Vårdcentral

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

  • Tydlig hänvisning till entré: ja
  • Belysning: ja
  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
  • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
  • Ränndal: finns inte
  • Lutning längsled: 2 %
  • Lutning sidled: 0 %
  • Bredd: 3 m
Gångväg