Rävlanda Vårdcentral

Passage - Trappa/hiss/Hiss/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 100 cm
 • Höjd överkant: 107 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 7 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Passagetid: 8 s

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 8 s
 • Passagetid: 10 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 90 cm
 • Höjd överkant: 97 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 84 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 8 s
Dörrbredd
Kontrast
Dörröppnare utanför dörr
Dörröppnare innanför dörr