Rävlanda Vårdcentral

Reception/Inomhusmiljö

Belysning

  • Bedöms som: jämn
  • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

  • Går att skärma av: ja

Öppen yta

  • Underlag: jämnt
Belysning
Total yta