Rävlanda Vårdcentral

Väntrum/Inomhusmiljö

Belysning

  • Bedöms som: jämn
  • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

  • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

  • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

  • Bredd: 273 cm
  • Vändmöjlighet: minst 200 cm
  • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta