Rävlanda Vårdcentral

Behandlingsrum/Dörr

Dörrbredd

  • Fri bredd: 86 cm

Tröskel

  • Höjd från utsidan: 5 mm
  • Avfasning från utsidan: svag lutning
  • Höjd från insidan: 5 mm
  • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

  • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

  • Endast av personal: ja
Dörröppning
Tröskel
Kontrast