Rävlanda Vårdcentral

Passage - Till behandlingsrum/Passageöppning

Passagebredd

  • Fri bredd: 90 cm

Passageöppning

  • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

  • Tröskel: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av passageöppning

  • För sittande: saknas
  • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra
Passageöppning