ABF Helsingborg Javahuset

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Trottoarkant

Avfasning

Gångväg till entré

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Dörren öppnas endast manuellt

Utformning

Lägre ledstång höger sida

Hiss

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Passage

Belysning

Gångyta

Stor toalett

Utrymme

Klädkrok - Låg

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Spegel ovanför handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Toalett - 1

Skylt

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat

Toalett - 2

Skylt

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat

Toalett - 3

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat

Studierum - 1 Målarrum

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - 2 Kultur

Bord

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Plats för besökare i rullstol

Flyttbar sittplats

Studierum - 3 Teori

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - 4 Hantverk

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - 5 Sömnad

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - 6 Data

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - 7 Teori

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Musikrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Fikarum

Bord

Belysning

Gångyta

Sittplats