Barnavårdscentral Påarp

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Gångväg till entré

Ingång

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Väntrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Utskjutande föremål

Sittplats

Behandlingsrum

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Sittplats

Sittplats

Skötbord

Ingång - till toaletten via vårdcentralen

Utformning

Utformning plan skylt

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta

Passagebredd

Tröskel

Väntrum - vårdcentral

Belysning

Gångyta

Sittplats

Passage - till höger om väntrummet

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Stor toalett

Skylt

Utrymme

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Passage - från toaletten till barnavårdscentralen

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Löst föremål i gångstråk