Achima Care Uddevalla Rehab

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång

Utformning plan skylt

Lutning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Passage - Trappa och hiss

Belysning

Gångyta

Utformning

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Reception

Belysning

Öppen yta

Konstgjort ledstråk

Sittplats

Disk med fast höjd

Lös ringklocka

Flyttbar kortläsare

Passage - med trappa till Rehab

Belysning

Gångyta

Utformning

Stor toalett - Grön passage

Passagebredd

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Väntrum

Belysning

Gångyta

Sittplats

Passage - Till behandlingsrum och toalett

Belysning

Gångyta

Behandlingsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Sittplats

Höj- och sänkbar brits

Stor toalett - Med dusch

Passagebredd

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Duschutrymme

Duschkran

Diagonalt stödhandtag

Passage - Till träningssal

Belysning

Gångyta

Träningssal

Passagebredd

Vändyta