Göteborgs choklad och karamellfabrik

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Gångväg till entré

Lutning

Lutning

Ingång

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Butikslokal

Belysning

Gångyta

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare