Öron-, näs-, halsmottagning & Ögonmottagning, målpunkt G, Lasarettet i Ystad