Trollhättans Folkets Park

Entré utomhus

Yta

Passagebredd

Ytan framför kassa

Disk

Gångväg - Till utomhustoalett

Utformning

Sittplats

Gångväg - Till utomhusteater

Utformning

Utomhusteater

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Fast sittplats

Utformning

Fast scen