Jydeklovan 2 förskola

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Gångväg till entré

Sittplats

Utformning utifrån

Löst föremål i gångstråk

Fast föremål

Ingång

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Tröskel