Hjuviksgården F-3

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Trottoarkant

Utformning utifrån

Gångväg till entré

Sittplats

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Utformning utifrån

Gångväg till entré

Sittplats

Ingång

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Kapprum

Fri golvyta

Toalett

Dörrblad mot vägg

Dörrbredd

Toalettstol

Handfat

Passage

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Dörrblad mot vägg

Dörrbredd