Distriktssköterska och barnavårdscentral Ramlösa

Ingång

Utformning

Utformning plan skylt

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Väntrum - vuxna

Belysning

Gångyta

Utskjutande föremål

Sittplats

Sittplats

Stor toalett

Passagebredd

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Avlastningshylla

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Kapprum

Fri golvyta

Behandlingsrum - distriktssköterska

Vändyta

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Höj- och sänkbar brits

Sittplats

Passage - till barnavårdscentral

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Väntrum - barn

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Fast föremål

Sittplats

Behandlingsrum - barnavårdscentral

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Sittplats

Skötbord