Lerum, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (SÄS) Södra Älvsborgs Sjukhus