Kommunhuset Hudiksvall - Servicecenter

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Fast föremål

Ingång

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Trappa

Utformning

Ramp

Utformning

Receptionshall

Belysning

Öppen yta

Konstgjort ledstråk -

Sittplats

Disk med fast höjd