Lidköpings Folkets Hus

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Ingång - Alternativ ingång med hiss

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Lobby

Belysning

Gångyta

Disk med fast höjd

Fast placerad kortläsare

Sittplats

Sittplats

Biosalong

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Lutar 8 % eller mer

Belysning

Gångyta

Fast sittplats

Utformning

Stor toalett

Passagebredd

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Toalett

Skylt

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat

Passage - Till konferensrum

Utformning

Belysning

Gångyta

Konferensrum - Andra våning

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Passagebredd

Tröskel

Belysning

Gångyta

Sittplats

Bord