Patricia - träffpunkt

Av- och påstigning - Lastagegatan

Av- och påstigningsplats

Gångväg till entré

Parkering - Lastagegatan

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång - Lastagegatan 9 huvudingång

Utformning

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare innanför dörr

Passage - till toalett och kapprum

Belysning

Gångyta

Kapprum

Fri golvyta

Stor toalett - 1

Skylt

Utrymme

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Stor toalett - 2

Skylt

Utrymme

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Servering

Bord

Belysning

Brickbana

Självserveringsdisk

Mathämtning

Flyttbar kortläsare

Sittplats

Fast scen

Uteplats med dörr

Sittplats

Bord

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Tröskel

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta

Uteservering

Yta

Sittplats

Bord

Utformning

Mötesrum - Lyktan

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Passage - till anhöriglägenhet

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Mötesrum - Anhöriglägenhet

Passagebredd

Tröskel

Belysning

Gångyta

Sittplats

Bord

Sittplats

Stor toalett - i anhöriglägenhet

Utrymme

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Av- och påstigning - Brunnsgatan

Av- och påstigningsplats

Trottoarkant

Gångväg till entré

Parkering - Brunnsgatan

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Gångväg till entré

Ingång - Brunnsgatan 8 Spiltan

Utformning

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare innanför dörr

Mötesrum - Spiltan

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Toalett - Spiltan

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat