Hudiksvalls teater

Ingång

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Tröskel

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Passage

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Ingång - Ramp

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Tröskel

Passage - Från ramp

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Sittplats

Lobby

Belysning

Gångyta

Sittplats

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Skylt

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Konsertsal -

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Tröskel

Belysning

Gångyta

Plats för besökare i rullstol

Fast sittplats

Konsertsal - Läktare

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Fast sittplats