Partille privattandvård

Ingång

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Utformning

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Passage - Till receptionshall

Passagebredd

Tröskel

Belysning

Gångyta

Passage - Vidare till receptionshall

Belysning

Gångyta

Väntrum

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Reception

Belysning

Smal yta

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare

Utrymme

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Behandlingsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Behandlingsstol

Sittplats