Oral Care Särö

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Gångväg till entré

Ingång

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Passage - Trappa/Hiss

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Sittplats

Utformning

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Reception

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Smal yta

Sittplats

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare

Utrymme

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Väntrum

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Passage - Till behandlingsrum

Passagebredd

Tröskel

Belysning

Gångyta

Behandlingsrum

Vändyta

Behandlingsstol

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Sittplats