Skaftö Folkets Hus

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång

Utformning

Lutar 8 % eller mer

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Passage - Till teatersalong

Belysning

Gångyta

Toalett - Till höger

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat

Stor toalett - Till höger

Utrymme

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Mötesrum

Bord

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Teatersalong

Passagebredd

Tröskel

Belysning

Gångyta

Plats för besökare i rullstol

Flyttbar sittplats

Fast scen

Servering

Passagebredd

Begränsad gångyta till viktig målpunkt

Belysning

Sittplats