Folktandvården Kungshamn

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Gångväg till entré

Konstgjort ledstråk

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång

Utformning

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Passage - Hiss/Trappa

Belysning

Gångyta

Utformning

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Passage - Till receptionshall

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Dörrens slagyta är markerad

Belysning

Gångyta

Reception

Belysning

Öppen yta

Konstgjort ledstråk

Höj- och sänkbar disk

Lös ringklocka

Flyttbar kortläsare

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Väntrum

Belysning

Gångyta

Sittplats

Passage - Till behandlingsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare innanför dörr

Belysning

Gångyta

Behandlingsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Behandlingsstol

Sittplats