Närhälsan Nossebro rehabmottagning

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång

Utformning

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Passage - Första

Belysning

Gångyta

Passage - Andra

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Passage - Tredje

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Passage - Fjärde

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Passage - Femte till behandlingsrum och omklädningsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Belysning

Gångyta

Sittplats

Behandlingsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Bord

Omklädningsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Bänk

Yta framför

Spegel halvfigur

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Duschutrymme

Duschkran

Duschstol

Vertikalt stödhandtag

Passage - Sjätte till väntrum

Belysning

Gångyta

Väntrum

Belysning

Gångyta

Sittplats

Passage - Sjunde till träningssal och brits

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Träningssal

Vändyta

Stor toalett

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Nödlarm med sladd

Behandlingsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Sittplats

Höj- och sänkbar brits