Specialistkliniken för ortodonti Trollhättan

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Trottoarkant

Gångväg till entré

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Gångväg till entré

Ingång

Utformning

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Passage - Till verksamhet

Belysning

Gångyta

Sittplats

Utformning

Ingång - Alternativ

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare innanför dörr

Passage - Till första hiss/trappa

Belysning

Gångyta

Sittplats

Utformning

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Passage - Till andra hiss

Passagebredd

Tröskel

Belysning

Gångyta

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Väntrum

Belysning

Gångyta

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Reception

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Öppen yta

Sittplats

Höj- och sänkbar disk

Flyttbar kortläsare

Ytan framför incheckningsautomat

Utformning

Stor toalett

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Passage - Från väntrum till behandlingsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare innanför dörr

Belysning

Gångyta

Passage - Alternativ till behandlingsrum

Belysning

Gångyta

Behandlingsrum

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Behandlingsstol