Bergsgårdsskolan F-9

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Gångväg till entré

Sittplats

Utskjutande föremål

Ingång - till administration och matsal

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Kapprum

Fri golvyta

Toalett -

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Mötesrum - matsal som används som vallokal

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Tröskel

Belysning

Gångyta

Plats för besökare i rullstol

Flyttbar sittplats

Bord

Trappa

Utformning

Hiss

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Passage - på andra våningen

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Utskjutande föremål

Löst föremål i gångstråk

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Sittplats

Kapprum - andra våningen

Passagebredd

Fri golvyta

Toalett - i kapprummet på andra våningen

Skylt

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Stor toalett - andra våningen

Skylt

Utrymme

Avlastningshylla

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Expedition - andra våningen

Belysning

Gångyta

Bord

Sittplats