Återvinningsstation - Hamngatan 27

Återvinning - glas färgat

Ytan framför sopinkastet

Sopinkast

Sorteringsanvisning

Återvinning - glas ofärgat

Ytan framför sopinkastet

Sopinkast

Sorteringsanvisning

Återvinning - papper

Ytan framför sopinkastet

Sopinkast

Sorteringsanvisning

Återvinning - tidningar

Trottoarkant

Ytan framför sopinkastet

Sopinkast

Sorteringsanvisning

Återvinning - plast

Ytan framför sopinkastet

Sopinkast

Sorteringsanvisning

Återvinning - metall

Ytan framför sopinkastet

Sopinkast

Sorteringsanvisning