Återvinningsstation Doktor Liborius gata 44, p-plats

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Trottoarkant

Gångväg till entré

Återvinning

Ytan framför sopinkastet

Sopinkast

Sorteringsanvisning