ABF Hovmantorp

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Trottoarkant

Gångväg till entré

Sittplats

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång - Framsidan

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Utformning

Ingång - Baksidan

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Stor toalett

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Studierum - Opalen

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Danshallen

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Flyttbar sittplats