Bräcke Diakoni Primärvårdsrehab Alingsås

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Gångväg till entré

Ingång

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Utformning

Utformning

Reception

Ytan framför köautomat

Pekskärmens utformning

Belysning

Öppen yta

Sittplats

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Avlastningshylla

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Väntrum

Belysning

Gångyta

Utformning

Sittplats

Passage - Till behandlingsrum

Passagebredd

Tröskel

Belysning

Gångyta

Behandlingsrum

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Sittplats

Höj- och sänkbar brits

Passage - Trappa/hiss till övervåningen

Passagebredd

Utformning

Belysning

Gångyta

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Omklädningsrum - Dam

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Bänk

Krok

Yta framför

Spegel halvfigur

Duschutrymme

Duschkran

Kant att kliva över

Horisontellt stödhandtag

Vertikalt stödhandtag

Omklädningsrum - Herr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Bänk

Krok

Yta framför

Spegel halvfigur

Duschutrymme

Duschkran

Kant att kliva över

Horisontellt stödhandtag

Vertikalt stödhandtag

Stor toalett - Övervåning

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Avlastningshylla

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Behandlingsrum

Passagebredd

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Bord

Träningssal

Passagebredd

Tröskel

Vändyta