Prilyckegatan 147 förskola

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Gångväg till entré

Fast föremål

Ingång

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Ringklocka vid entré

Ramp

Utformning

Trappa

Utformning

Entréutrymme

Belysning

Gångyta

Sittplats

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Skylt

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat