ABF Nordvästskåne i Landskrona

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Gångväg till entré

Sittplats

Ingång

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Passage - Från ingång till lokaler

Belysning

Gångyta

Stor toalett

Utrymme

Klädkrok

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Toalettstol

Handfat

Spegel ovanför handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Toalett

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Krok - Högre

Krok - Lägre

Krok - Dörr

Passage - Lokaler

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Studierum - 1

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - 2

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - 3

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Förråd

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta