ABF Nordvästskåne i Ängelholm

Av- och påstigning - Grus

Av- och påstigningsplats

Gångväg till entré

Av- och påstigning - Asfalterat

Av- och påstigningsplats

Trottoarkant

Gångväg till entré

Ramp

Utformning

Utformning

Utskjutande föremål

Utformning

Ingång

Utformning vinklad skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Passage

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Stor toalett

Utrymme

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Spegel ovanför handfat

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Passagebredd

Toalett - Dam

Skylt

Toalettstol

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Handfat

Toalett - Herr

Skylt

Toalettstol

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Handfat

Studierum

Bord

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Dörren öppnas endast manuellt

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Musikrum

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Dörren öppnas endast manuellt

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Målarrum

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Studierum - Datasal

Bord

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Kök och fikarum

Bord

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Belysning

Gångyta

Sittplats