ABF Västernorrland i Sundsvall

Av- och påstigning

Av- och påstigningsplats

Trottoarkant

Avfasning

Gångväg till entré

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Avfasning

Gångväg till entré

Ingång

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Passage

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Belysning

Gångyta

Entréutrymme - Bottenvåning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Belysning

Gångyta

Sittplats

Hiss

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Entréutrymme - Våning 3

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Belysning

Gångyta

Sittplats

Ingång - Våning 3

Utformning

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Dörren öppnas endast manuellt

Stor toalett

Skylt

Utrymme

Avlastningshylla

Klädkrok

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Dörren öppnas endast manuellt

Toalettstol

Handfat

Spegel ovanför handfat

Toalett

Skylt

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat

Studierum - Albin

Bord

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Ellen

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Hantverkarn

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Dörren öppnas endast manuellt

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Maja

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Dörren öppnas endast manuellt

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Oscar

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörren öppnas endast manuellt

Dörren öppnas endast manuellt

Belysning

Gångyta

Sittplats

Studierum - Café ABF

Bord

Belysning

Gångyta

Sittplats