ABF Habo

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Trottoarkant

Avfasning

Gångväg till entré

Ingång

Utformning plan skylt

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare innanför dörr

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Utskjutande föremål

Studierum - Stora rummet i entrén

Bord

Belysning

Gångyta

Sittplats

Löst föremål i gångstråk

Kapprum

Fri golvyta

Toalett

Skylt

Toalettstol

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Handfat

Studierum - Lilla rummet till vänster

Bord

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Belysning

Gångyta

Sittplats

Utskjutande föremål

Passage

Belysning

Gångyta

Fast föremål