Rävlanda Vårdcentral

Parkering

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Ingång

Utformning

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Passage - Trappa/hiss

Belysning

Gångyta

Utformning

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Reception

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Dörröppnare utanför dörr

Dörröppnare innanför dörr

Belysning

Öppen yta

Konstgjort ledstråk

Sittplats

Disk med fast höjd

Fast monterad ringklocka

Flyttbar kortläsare

Skylt

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Toalettstol

Handfat

Krok

Väntrum

Belysning

Gångyta

Sittplats

Passage - Till behandlingsrum

Passagebredd

Belysning

Gångyta

Behandlingsrum

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Vändyta

Sittplats

Höj- och sänkbar brits