Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västerås Konstskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-06-29 11:24:27
Adress
Kristinagatan 12
72461
Västerås
Telefon
+46 021-411550
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 300m
 • Av- och påstigningsplatsen är 300m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 30m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 0,6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 30m
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 0m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 300m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 102 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 123cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -1,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 113,8cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -1,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -0,8 % i längsriktning
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 84cm över golv
 • Markeringen är placerad 0 cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,00NCS
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,00NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 101,8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10 NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 12 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 195,6cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halkig

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102 cm
 • Ledstången sträcker sig 19 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,95NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102 cm
 • Ledstången sträcker sig 19 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,95NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 46cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,30NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 191,5cm
 • Djupet på hisskorgen är 150,2cm
 • Hisskorgens bredd är 109,9cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,70NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89,8cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6 s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 106cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 88 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 43cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 151 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 194 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,00NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,00NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 151 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,30NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 194 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,00NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,00NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 172 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,95NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 162,8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 52cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 229,3cm
 • Längden är 171,2cm
 • 68,5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 68,8cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 42cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 127 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187 cm från golvet
 • Kroken har höjden 0 cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 117,7cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 95,9cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 63cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 41cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 41 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 265cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är ojämn, hårdgjord

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 233cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 491,4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 17 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -0,9% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 278,6cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5 % i längsriktning

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 8 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 221,9cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,80NCS
 • Trappans steg är 14 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,80NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halkig

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,95NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 8 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 209 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,95NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 6 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 193,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 264,8cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -0,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 225,7cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -1,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -0,5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 105cm över golv

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 35 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 100 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 117,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 117,6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 224,9cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 70,8cm
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 0 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 0cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 0cm
 • Arbetsbänkens längd är 200cm
 • Arbetsbänkens höjd är 90 cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns inte

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 72cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 0cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 0cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 90 cm

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 118,5cm
 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Det finns avställningsyta nära ugn
 • Ugnens centrum är 115cm från golv
 • Kännbart markerade reglage på ugn finns inte
 • Ugnens reglage mot bakgrund har 0,30NCS ljushetskontrast
 • Instruktion för ugn på punktskrift finns inte
 • Avstånd mellan ugn och närmaste hörn är 80cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 112 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 112cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 240cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 170cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 120 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 183cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,95NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 170,9cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 174,2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 13 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 53cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 172,3cm
 • Längden är 179,9cm
 • 107,3cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 29 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,20NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 162cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187 cm från golvet
 • Kroken har höjden 158,7cm
 • Kroken är placerad 74,7cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 126,1cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 16 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,5cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,3cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 49cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,20NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 40cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 89cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10 NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 270cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 74 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 160 cm

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 0 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 0cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 0cm
 • Arbetsbänkens längd är 90cm
 • Arbetsbänkens höjd är 90 cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns inte

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 0 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 0cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 0cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 90 cm

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 140 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 275,8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 102,7cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1 % i längsriktning

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 119,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10 NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 165,5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 160cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 67cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 157,2cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 82cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 94cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 61cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 26 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 123,3cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 174cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 57cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 90cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 94cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 64cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 94 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 43cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 60 cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 48cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 62cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 106cm över golv
 • Markeringen är placerad 0 cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,00NCS
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,00NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 110 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 170cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 90cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 8 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 6 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 22cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 3,3%
 • Lutningens sträckning är 100m

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 43cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning

Trappa

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 19 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 30 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 104,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 104,3cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 300cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 177,4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -1,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 143,6cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -0,1% i längsriktning
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 0 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 0cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 0cm
 • Arbetsbänkens längd är 61cm
 • Arbetsbänkens höjd är 90 cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns inte

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 0 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 0cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 0cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 90 cm

Spishäll

 • Fri höjd under spishäll är 0 cm
 • Bredden på det fria utrymmet under spishällen är 0cm
 • Spishällens arbetshöjd är 90cm
 • Fritt djup för ben under spishäll är 0cm
 • Avstånd mellan spishäll och närmaste hörn är 70cm
 • Reglage på spishäll är touchknapp
 • Det finns inte kännbar markering på alla reglage på spishällen
 • Reglagen har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrund
 • Avställningsyta nära spis finns

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 124cm
 • Kännbar markering finns inte på alla reglage på diskmaskinen
 • Diskmaskinens reglage har ljushetskontrast 0,70NCS mot bakgrund
 • Det finns inte instruktioner för diskmaskinen på punktskrift
 • Det finns inte instruktioner för diskmaskin på lättläst svenska
 • Avståndet mellan diskmaskin och närmaste hörn är 129cm
 • Kyl är placerad 0 cm från närmaste hörn
 • Avställningsyta nära kylen finns
 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Avställningsyta nära mikrovågsugn finns
 • Mikrovågsugnens centrum är 105cm över golvet
 • Kännbar markering på alla reglage på mikrovågsugnen finns inte
 • Mikrovågsugnens reglage har ljushetskontrast 0,70NCS mot bakgrund
 • Avstånd mellan mikrovågsugn och närmaste hörn är 0 cm
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på lättläst svenska finns inte
 • Greppvänliga handtag på lådor och skåp finns
 • Handtagets ljushetskontrast är 0,20NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180,1cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 193,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,00NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,00NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 180,1m
 • Svängrumsytan lutar -0,4% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 193,8m
 • Svängrumsytan lutar -0,8% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 193,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180,1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,00NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,00NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 94 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 22cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 262,8cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 61cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 30 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 0cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 0cm
 • Arbetsbänkens längd är 100cm
 • Arbetsbänkens höjd är 62cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns inte

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 77cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 64cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 60cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 90 cm

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 94 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 43cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 130 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 300cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 0 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 0cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 0cm
 • Arbetsbänkens längd är 87cm
 • Arbetsbänkens höjd är 90 cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns inte

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 77cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 66 cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 16 cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 90 cm

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 130cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 197,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 197,5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 96cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Spegel

 • Spegelns underkant är 35 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 195cm från golvet

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 196,3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 210,9cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,00NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,00NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Dusch

 • Den fria ytans längd är 82,1cm
 • Den fria ytans bredd är 81,2cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med spak
 • Blandaren är placerad 112 cm från golv
 • Blandaren är placerad 26 cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Ingång (vån minus -1 - Handikappanpassad - Sidoentré)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Passage (vån minus -1 )

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Toalett inomhus (vån minus -1 )

Skriv ut

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Handikapptoalett (vån minus -1 )

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Ingång (vån 0 - Huvudentré )

Skriv ut

Trappa

Trappan

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Trappa

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ingång (vån 1 - Keramiken)

Skriv ut

Fristående skylt

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörr öppnas endast manuellt

Studierum (vån 1 - Keramiken)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Arbetsbänk

Diskho

Kök

Kök

Kök

Studierum (vån 1 - Keramiken )

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Studierum (vån 1 - Keramiken)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Handikapptoalett (vån 1 - Keramiken)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Studierum (vån 1 - Keramiken)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Arbetsbänk

Diskho

Kök

Kök

Entré (vån 2 - Dörr 413)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörr öppnas endast manuellt

Studierum (vån 2 - Rum 421 - Snickeri)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Studierum (vån 2 - Rum 418 - Grafik)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Bord

Studierum (vån 2 - Rum 417 )

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Studierum (vån 2 - 416 A)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Bord

Studierum (vån 2 - Bibliotek)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Studierum (vån 2 - Rum 410 - Det finns tre ingångar till detta rum)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Alternativ lutning

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Trappa

Trappa

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Entrédörr (vån 2 - Dörr 404)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Köksdel (vån 2 )

Skriv ut

Arbetsbänk

Diskho

Spishäll

Kök

Kök

Kök

Kök

Toalett inomhus (vån 2 )

Skriv ut

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Studierum (vån 2 - Rum 406)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Arbetsbänk

Diskho

Kök

Kök

Studierum (vån 2 - Rum 407)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Arbetsbänk

Diskho

Kök

Kök

Omklädningsrum (vån 2 - Rum 411 - Modellrum)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Spegel

Övrig toalett

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Dusch

Dusch