Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsförmedlingen Alingsås Servicekontor

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-03-13 16:36:49
Adress
Sveagatan 8 H
441 32
Alingsås
Telefon
+46 0771-60 00 00
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 4cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 105cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 3,6%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa - ramp

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Rampen

 • Rampen lutar 5,2%
 • Lutningen på rampen är 11,9m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 2,8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Skylt på vägg - öppettider

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 11mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 165cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skrapgaller utanför dörr - innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 115cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,2NCS

Entré - rökfri

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk - tidningsställ

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Orienteringstavla utan tal - Information våningsplan

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 99cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.2NCS

Trappa - Hiss

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa - från plan 1 till plan 2

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 112cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 27cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 17cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Trappa - från plan 2 till plan 3

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 21st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,3NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 36cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 47cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 34cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 170cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 174cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 8s
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 120cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är fast, uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Manöverpanelen i hissen - stora knappar

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 97cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 65cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Manöverpanelen i hissen - små knappar

 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 107cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 45cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Slagdörren - Servicekontor

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 177cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 99cm över golv
 • Tröskelns höjd är 1,2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrmattan är tunn, lös
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 102cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 77cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 22s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 270cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 270cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 190cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.2NCS

Fast föremål i gångstråk - kruka med växter

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk - broschyrställ

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk - post till Servicekontoret

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 108cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Underkanten på skylten är placerad 117cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 135cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 11mm
 • Den fria ytans längd är 270cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Bokinkastet är placerat 142cm ovanför golvet

Skylt på vägg - informationstavla

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Skylt på vägg - informationstavla

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Sittplats - med bord

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 74cm

Sittplats - vid höj- och sänkbart datorbord, 3 platser

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Dator finns som kan överföra material till anpassade former
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 120cm
 • Benutrymmet är 97cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 70cm

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Skjutdörr - till Servicekontoret under öppettid

 • Dörröppningens fria bredd är 175cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,2NCS
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Skylt vid dörr - öppettider

 • Underkanten på skylten är placerad 137cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 11mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr - rum 12 - Konferensrum

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2.4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.2cm
 • Dörrhandtaget är placerat 7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats - vid konferensbord

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Bord - ståbord

 • Fri höjd under bordet är 106cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 108cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 33cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Skylt vid dörr - rum 13 - Konferensrum

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,0cm
 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 80cm

Sittplats - med bord

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 122cm

Bord - ståbord, 3 stycken

 • Fri höjd under bordet är 108cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 110cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 31cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 80cm bred
 • En gångyta är 200cm bred
 • Den fria ytans bredd är 250cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 175cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.2NCS
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 340cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 108cm

Löst föremål i gångstråk - skrivare, bildskärm på hjul

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats - stolar med låga bord

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 74cm

Receptionen - Arbetsförmedlingen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 150mm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Köautomat - Arbetsförmedlingen

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 160cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns inte lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är nummerlapp
 • Funktionen är placerad 104cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 160cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns inte visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Höj- och sänkbar disk

 • Längden på disken är 120cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 70cm
 • Högsta höjden på disken är 120cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,5NCS

Sittplats - vid höj- och sänkbart datorbord, 4 platser

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Dator finns som kan överföra material till anpassade former
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 70cm
 • Benutrymmet är 98cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 120cm

Sittplats - stolar med låga bord

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 74cm

Sittplats - barstolar med ståbord

 • Sittplatsens sitthöjd är 79cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 108cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 110cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 31cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Skylt på vägg - informationstavla

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Fristående skylt - digital informationsskärm

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 196cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr - rum 1-5, 7-11 - Besöksrum

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,6cm
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 142cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 142cm bred

Sittplats - höj- och sänkbart bord

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 70cm
 • Benutrymmet är 108cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 120cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Skylt vid dörr - rum 6 - Konferensrum

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,4cm
 • Dörrhandtaget är placerat 11cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.2NCS

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 105cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats - med höj- och sänkbart bord

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 70cm
 • Benutrymmet är 140cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 120cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 76cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 78cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 33cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 18mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 155cm
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2.2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 83cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 222cm
 • Längden är 223cm
 • 91cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 93cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 112cm
 • Kroken är placerad 38cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 96cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 73cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 73cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte
 • Avståndet mellan armstöden är 57cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 73cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Av- och påstigning med gångväg (omarkerad plats)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Ingång (Sveagatan 8 H)

Skriv ut

Trappa - ramp

Trappan

Rampen

Skylt på vägg - öppettider

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr - innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré - rökfri

Passage (hiss- och trapphall)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Löst föremål i gångstråk - tidningsställ

Orienteringstavla utan tal - Information våningsplan

Trappa - Hiss

Trappa - från plan 1 till plan 2

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Trappa - från plan 2 till plan 3

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Manöverpanelen i hissen - stora knappar

Manöverpanelen i hissen - små knappar

Våningsinformationen

Slagdörren - Servicekontor

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entréutrymme (väntrum med datorplatser, öppet vardagar)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Fast föremål i gångstråk - kruka med växter

Löst föremål i gångstråk - broschyrställ

Utskjutande föremål i gångstråk - post till Servicekontoret

Skylt på vägg - informationstavla

Skylt på vägg - informationstavla

Sittplats - med bord

Sittplats - vid höj- och sänkbart datorbord, 3 platser

Lek

Skjutdörr - till Servicekontoret under öppettid

Skylt vid dörr - öppettider

Samlingsrum (Konferensrum 12 och 13, nås från entréutrymme)

Skriv ut

Skylt vid dörr - rum 12 - Konferensrum

Slagdörr

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats - vid konferensbord

Bord - ståbord

Skylt vid dörr - rum 13 - Konferensrum

Slagdörr

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats - med bord

Bord - ståbord, 3 stycken

Lösa sittplatser

Receptionshall (Arbetsförmedlingen, begränsade öppettider)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk - skrivare, bildskärm på hjul

Sittplats - stolar med låga bord

Receptionen - Arbetsförmedlingen

Köautomat - Arbetsförmedlingen

Höj- och sänkbar disk

Sittplats - vid höj- och sänkbart datorbord, 4 platser

Sittplats - stolar med låga bord

Sittplats - barstolar med ståbord

Skylt på vägg - informationstavla

Fristående skylt - digital informationsskärm

Samlingsrum (Besöksrum och Konferensrum, nås från receptionshall)

Skriv ut

Skylt vid dörr - rum 1-5, 7-11 - Besöksrum

Slagdörr

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats - höj- och sänkbart bord

Skylt vid dörr - rum 6 - Konferensrum

Slagdörr

Inomhusmiljö

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats - med höj- och sänkbart bord

Bord

Toalett (nås från receptionshall)

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Nödlarm