Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunarkivet Alingsås

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-27 17:00:50
Adress
Brunnshusallén 8 a
441 34
Alingsås
Telefon
+46 0322-61 60 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5.8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 126cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 16st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 104cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 26cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 81cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 108cm
 • Den fria ytans bredd är 206cm
 • Ringklockan är placerad 145cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 19cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.2NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 172cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 108cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 185cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,4cm
 • Dörrmattan är tunn, lös

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 118cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 185cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats - bord

 • Sittplatsens sitthöjd är 76cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 94cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 98cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 62cm
 • Fri bredd under bordet är 255cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 179cm
 • Den fria ytans bredd är 186cm
 • Kroken har höjden 159cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns inte

Slagdörr - Arkivariens kontor

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 156cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 11mm

Informationsplats - Arkivariens kontor

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 54cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - till arkiv

 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,8cm

Ledstråk - visar utrymningsväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.3NCS mot underlag

Inomhusmiljö - forskarplatser

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Höj- och sänkbar stol - med höj- och sänkbart bord

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 42cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 63cm
 • Benutrymmet är 148cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 98cm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 128cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 134cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Slagdörr - till passage utanför toalett - nödutgång

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,8cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 75cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 93cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad, oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen - Brunnshusallén 10

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen - sittplats

 • Gångvägens bredd är 3.1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,1m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 61cm

Gångvägen - lutning

 • Lutningen i längsriktning är 4.3%
 • Lutningens sträckning är 4.7m
 • Ytan efter lutningens slut är 1.6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.1% i sidled

Slagdörren - Ingång Brunnshusallén 10 - endast bokade besök.

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Passageöppning - till hiss- och trapphall

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 96cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 130cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s
 • Djupet på hisskorgen är 227cm
 • Hisskorgens bredd är 116cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.3NCS
 • Ledstången är 91cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Översta knappraden är placerad 96cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 86cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 35cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Passageöppning - från trapp- och hisshall till källarkorridor

 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,2cm

Slagdörr - till passage - förbi toalett - till arkiv

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 5,4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,6cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Passageöppningen - in till arkiv

 • Passageöppningens fria bredd är 82cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående - 3 platser

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 11m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 23m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan - sittplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 7m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 12m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 15m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 60cm

Ledsagning - endast bokade besök till Kommunarkivet - från Brunnsgårdens huvudentré till hiss.

 • Speciell mötesplats för ledsagning finns inte

Ledsagning - endast bokade besök till Kommunarkivet - från hiss till Kommunarkivets forskarplatser

 • Speciell mötesplats för ledsagning finns inte

Av- och påstigning med gångväg (Huvudentré, Brunnshusallén 8a)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Ingång (Huvudentré, Brunnshusallén 8 a, endast trapp)

Skriv ut

Skylt på vägg

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Öppnas av personal

Entré

Entréutrymme (med expedition för Arkivarie)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats - bord

Kapprum

Kapprum

Sittplats

Utskjutande kapphylla

Slagdörr - Arkivariens kontor

Skylt vid dörr

Informationsplats - Arkivariens kontor

Passage (från entréutrymme till forskarplatser och toalett)

Skriv ut

Passageöppning - till arkiv

Tröskel

Ledstråk - visar utrymningsväg

Inomhusmiljö - forskarplatser

Höj- och sänkbar stol - med höj- och sänkbart bord

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Slagdörr - till passage utanför toalett - nödutgång

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Av- och påstigning med gångväg (Tillgänglig entré, Brunnshusallén 10 - endast bokade besök)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen - Brunnshusallén 10

Gångvägen - sittplats

Gångvägen - sittplats

Gångvägen - lutning

Slagdörren - Ingång Brunnshusallén 10 - endast bokade besök.

Skrapgaller innanför dörr

Vindfångets slagdörr

Passageöppning - till hiss- och trapphall

Gångytan

Trappa

Hiss

Hiss

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passageöppning - från trapp- och hisshall till källarkorridor

Tröskel

Slagdörr - till passage - förbi toalett - till arkiv

Passageöppningen - in till arkiv

Parkering och gångväg (vid Brunnsgårdens huvudentré - endast bokade besök)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående - 3 platser

Gångytan - sittplats

Gångytan - sittplats

Ledsagning - endast bokade besök till Kommunarkivet - från Brunnsgårdens huvudentré till hiss.

Ledsagning - endast bokade besök till Kommunarkivet - från hiss till Kommunarkivets forskarplatser