Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Not Quite, Fengersfors

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-24 13:30:44
Adress
Fabriksvägen 2
662 95
Fengersfors
Telefon
+46 0532 233 88
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.2NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 5.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 3.8% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5.2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 34.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 20m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 30m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 60cm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.5%
 • Lutningens sträckning är 40m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0.8m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.05NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 29.5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 99cm
 • Ledstången slutar 9cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången slutar 18cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102cm
 • Ledstången slutar 2cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången slutar 18cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 90cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 114cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 4mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 162cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 290cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 414cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 212cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 105cm
 • Längden på disken är 152cm
 • Benutrymmets djup är 2.4cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.3NCS
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 78.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 78.5cm

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 10cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 78.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 13cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är 540cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 0cm bred

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 20st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 98cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 24cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6.1%
 • Lutningens sträckning är 283m

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 96cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 202cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 282cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83.5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 98.5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 72cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 84cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 18cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 45s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 116cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 240cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 9cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 211cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 175cm
 • Kassans höjd är 91cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.8NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 97cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 177cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 177cm bred

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 121cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 94cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 94cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94.5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 253cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 102cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 253cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3.8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 58cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 215cm
 • Längden är 191cm
 • 39cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 113cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.7NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 85cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 57cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 18cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 82cm
 • Skötbordets längd är 67.5cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 139cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 20cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71.5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71.5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.65NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 72.5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 56cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 123cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 255cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 44cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 64cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 58cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 44.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött, kosher mat
 • Maten hanteras utan alternativ hantering av råvaror
 • En gångyta är 20cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 30mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.5NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 121cm
 • Kassapriset är placerat 112cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.6NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 93cm från underlaget
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 88cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Ingång (konsthall)

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Fristående skylt

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Informationsdisk

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Enskilt steg

Passageöppning

Tröskel

Utställningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Trappa

Trappa

Ingång (Butik och galleri)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Butikslokal

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Passage (mot galleri)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Passageöppning

Tröskel

Utställningsrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Ingång (Bistro)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Serveringen

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Serveringshöjd