Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Halmens Hus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 12:37:06
Adress
Gammelgården
666 31
Bengtsfors
Telefon
+46 0531-528021
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 16m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2.5m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.25NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.78m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43.5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 8.3m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8.3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7.3%
 • Lutningens sträckning är 9m
 • Ytan efter lutningens slut är 5.5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 200cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 13m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.55NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.78m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 3.9m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 8.3m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8.3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 200cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.50NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.15NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 286cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 221mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 156cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 78cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 140cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, tunn

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 93cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 74cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 157cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 87cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 3.5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.15NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 155cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 76cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 136.5cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.8cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 153cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 153cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 102.5cm
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 69cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 62.5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 77cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 77cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 134cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 151cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 93cm
 • En gångyta är 77cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 40% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 7.5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.2NCS mot omgivningen

Ramp

 • Rampen lutar 36.1%
 • Lutningen på rampen är 0.2m lång
 • Rampen är 98.5cm bred
 • Rampen lutar 0.2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.35NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 2.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 259cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 84cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 142.5cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.15NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 77cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 101.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 28.5cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 234cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 120cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.5NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 17mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 100cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.5NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163.4cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 269cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 128cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 109cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 176cm
 • Längden är 178.7cm
 • 40cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 112.3cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.9cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.25NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 85.6cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 57cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 19.9cm
 • Spegelns underkant är 122cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194.7cm från golvet
 • Kroken har höjden 162cm
 • Kroken är placerad 31.3cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 118cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 59cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 39cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 31cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 101.2cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 102cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Passage till utställningsrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Utställningsrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Enskilt steg

Ramp

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg