Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hotell Dalsland

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 12:41:55
Adress
Strömstadsvägen 2
668 32
Ed
Telefon
+46 +46(0)534-123 50
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12.3m
 • Av- och påstigningsplatsen är 6m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 327m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 21m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 9.7%
 • Lutningen på rampen är 4.73m lång
 • Rampen är 300cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 9.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Porttelefon

 • Den fria ytans bredd är 178m
 • Bredden lutar 0.4%
 • Ytans längd är 1m
 • Längden på ytan lutar 0.7%
 • Porttelefonens funktioner är placerade 156cm från marken
 • Porttelefonen är placerad 27cm från närmaste hinder
 • Porttelefonens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.2NCS
 • Kännbart markerade anropsknappar finns inte
 • För anrop krävs 6st knapptryckningar
 • Anropsknapparnas ljushetkontrast mot bakgrund är 0.2NCS
 • akustiskt, visuellt signal visar att anrop gått fram
 • akustiskt, visuellt signal visar att dörren är upplåst

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 235cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 315cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 49cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 54cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 28cm
 • Fri bredd under bordet är 28cm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 105cm
 • Längden på disken är 360cm
 • Benutrymmets djup är 0.5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.4NCS

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.05NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 110cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.1NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 95.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0.7cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 231cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 163.5cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 208cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 135.4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 466cm
 • Den fria ytans bredd är 320cm
 • Kroken har höjden 161.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 53cm från golvet
 • Spegelns överkant är 217cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 145.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 96cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 273cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 16cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 185cm
 • Längden är 284cm
 • 115cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 63cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.45NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 139cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185cm från golvet
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 101cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 92cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 49cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85.4cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 392cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 280cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 95.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 95.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 145cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 255cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 88cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 230cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 88cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 71.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 20cm
 • Fri bredd under bordet är 165cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 81cm bred
 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 64cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 79cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 103cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 178cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 102cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 151cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 85cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 192cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 198cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.05NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 29.5cm djupa
 • Trappan är jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 10cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 64cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 198cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 67cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 64cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrmattan är tunn, lös
 • Tröskelns höjd är 9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm
 • Dörrmattan är tunn, lös
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 278cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 92cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.4NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 180m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.6% i sidled
 • Gångytan är 35m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 600cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 356cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 4cm

Extrautrustat rum

 • Strömbrytare är placerad 99cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 65cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 455cm
 • Längden är 456cm
 • Eluttaget är placerat 16.5cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 59cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Bärhjälp finns för bagage

Spegel

 • Spegelns underkant är 38cm från golvet
 • Spegelns överkant är 97cm från golvet

Vanlig säng

 • Sängen är 48cm hög
 • Säng med ribbotten finns inte
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Krok

 • Kroken har höjden 170cm
 • Kroken är placerad 11cm från hörn

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 92cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 57cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 4 gånger

Dusch

 • Den fria ytans längd är 105cm
 • Den fria ytans bredd är 75cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med spak
 • Blandaren är placerad 107cm från golv
 • Blandaren är placerad 33cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Tvålen är parfymerad

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Ingång

Skriv ut

Rampen

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Porttelefon

Skriv ut

Porttelefon

Lobby

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Disk med fast höjd

Flyttbar ringklocka

Fast placerad kortläsare

Bokningsmöjlighet

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Skylt på vägg

Passageöppning

Kapprum

Sittplats

Spegel

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Passage från lobby till restaurang

Skriv ut

Skjutdörr

Passageöppning

Inomhusmiljö

Restaurang

Skriv ut

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Passage från lobby till konferensrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Passageöppning

Konferensrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Ingång (till gångväg till boende)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Gångväg

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Boenderummet (1)

Skriv ut

Slagdörr

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Spegel

Vanlig säng

Krok

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dusch

Dusch