Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Annelundsparken Borås

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 11:15:54
Adress
Annelunds parkväg, Borås
501 80, Borås
Borås
Telefon
+46 33-357400
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 90m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 500cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande yta

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 32m
 • Av- och påstigningsplatsen är 12m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 8cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 510cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 5.6%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 1m
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 17m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 30m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 14.4%
 • Lutningens sträckning är 25m
 • Ytan efter lutningens slut är 15m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.8% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 360cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,0%
 • Handikapparkeringsplatsen är 7,5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,8% i sidled
 • Belysning finns
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13,2%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 8,1% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 9,0% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 250cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 1.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 3.5% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 201cm från underlaget

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 7.1%
 • Lutningens sträckning är 52m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 260cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.2% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 2.8% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 316cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 5.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 20.8% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 61cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 19.3%
 • Lutningens sträckning är 20m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 250cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 4.1% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 5.4% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 270cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 225cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 1.1% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 47cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 205cm från underlaget

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 6.2%
 • Lutningens sträckning är 25m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 285cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 3.7% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 2.6% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 225cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 290cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 1.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 5.3% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 50cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS
 • Trappan kompenseras av alternativ lutning

Trappan

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 255cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.05NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 11cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 14cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 21%
 • Lutningens sträckning är 16.2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Belysning finns

Stig med mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Belysning finns
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3.9m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 45m

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 13.9%
 • Lutningens sträckning är 70m
 • Ytan efter lutningens slut är 8m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.4% i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1.4m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 1.7m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 99cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 115cm från underlaget

Rastplats

 • Bredden lutar 0.6%
 • Längden på ytan lutar 1.8%
 • Underlaget är ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 68cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 18cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 18cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 85cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, balansgång, klättring
 • Lekaktiviteter som har tillgängliga och användbara alternativ: gunga, sandlåda

Balansredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Sittplats finns intill aktivitet
 • Ljushetskontrasten är 0.5NCS mot omgivande ytor
 • Balansredskap finns inte i marknivå

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 62cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 6m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2.1%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, lös, ojämn

Gungan

 • Den fria vändytan är 3.5m i diameter
 • Vändytan lutar 2.2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.3% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.5NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 54cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 5m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 3.6%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 4m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0.3%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, lös, ojämn

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 4m i diameter
 • Vändytan lutar 1.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Typ av balansstöd: ledstång, rep, räcke
 • Ljushetskontrasten är 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 62cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 6m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.3%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1.5%
 • Den fria ytans underlag är lös, ojämn

Stege

 • Det är 4st steg till vilplan
 • Steghöjden är 35cm
 • Stegen lutar
 • Stegen är ostadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2.4% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 4m
 • Ljushetskontrasten är 0.1NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är svängd
 • Trappan är 94cm bred
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Ramp finns som kompenserar den här trappan

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.05NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstången sträcker sig 14cm förbi översta delen
 • Ledstången sträcker sig 34cm förbi nedersta delen

Lägre ledstång, vänster

 • Ledstångens höjd är 60cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.05NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi översta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 29cm

Utskjutande föremål i trappan

 • Det är 120cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Rutschkana på slänt

 • Den fria vändytan är 5m i diameter
 • Vändytan lutar 3.9% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 61cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 6m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2.7%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 4.5%
 • Den fria ytans underlag är lös, ojämn

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.05% i sidled
 • Vändytan lutar 2.3% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.1NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är 61-75 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 56cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 1.2% i sidled
 • Vändytan lutar 2.1% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 84cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.05NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Rastplats

 • Bredden lutar 8.1%
 • Längden på ytan lutar 3.8%
 • Underlaget är hårdgjord, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 6m
 • Ytans längd är 4m
 • 69cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 19cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 18cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 95cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 17mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 125cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 122cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.7cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalett

 • 245cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 23cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 309cm
 • Längden är 287cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 172cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 138cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 139cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 50.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 129cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har två kranar

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Uteplats

 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • Rökning på uteplats tillåtet
 • Askkopp finns inte

Av- och påstigning med gångväg (Annelundsvillan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Passageöppningen

Cykelväg vid gångväg

Av- och påstigning med gångväg (Till lekparken)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Entré (Nyckelbergsgatan)

Skriv ut

Passageöppningen

Fristående skylt

Alternativ lutning

Entré (Åsboholmsgatan)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Alternativ lutning

Entré (Fjärde Villagatan)

Skriv ut

Passageöppningen

Fristående skylt

Alternativ lutning

Entré (Kungsgatan)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Alternativ lutning

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig med mötesplats

Gångyta

Sittplats

Fristående skylt

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Balansredskap

Balansredskap

Sittplats

Gungan

Gungan

Sittplats

Klätterredskap

Klätterredskap

Sittplats

Stege

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Trappa

Vänster ledstång

Lägre ledstång, vänster

Utskjutande föremål i trappan

Rutschkana på slänt

Rutschkana på slänt

Sittplats

Sandlådebord

Sandlådebord

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Rastplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Toalett utomhus

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Uteplats (Gym)

Skriv ut

Uteplats