Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Borås Stadspark

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-05 12:46:40
Adress
Södra strandgatan 2
501 80
Borås
Telefon
+46 033-35 74 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.55m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3.55m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Gångytan lutar 4.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 30m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 25m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 0m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 13.8%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 15m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 330cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande yta

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5.2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.5m

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning
 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 200cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 7cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 2.5% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 1.9% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 436cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 700cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 0cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 2.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 1.4% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 56cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 2.2% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.6% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 449cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 2.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 3% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 53cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 510cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 0cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.6% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 2.8% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 232cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 0cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 550cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 2.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 2.2% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 114cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,50NCS mot underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 14mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 156cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 17mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 195cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 185cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.11NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 319cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 454cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Dörr intill karuselldörr saknas

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,55NCS mot underlag
 • Tröskelns höjd är 2.7cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 402cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 380cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 538cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.45NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.45NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.4cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 32cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.74NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 77cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 71cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.73NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,38NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift, relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 196cm
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.41NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 85cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 224cm
 • Längden är 246cm
 • 90cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 105cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.37NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 81cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 18cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 57cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 84cm från golvet
 • Spegelns överkant är 204cm från golvet
 • Kroken har höjden 115cm
 • Kroken är placerad 30cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 63cm
 • Skötbordets längd är 77cm
 • Skötbordets bredd är 180cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 98cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 19cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 53cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 37NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 22cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 91cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 1.1% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 1.7% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 303cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.8% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 59cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 9.1%
 • Lutningens sträckning är 11m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 5.7% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 2.3% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 283cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 6.4% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 50cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,85NCS

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 8.7%
 • Lutningens sträckning är 40m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.6% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.7% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 351cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 7.3% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 60cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 11.3%
 • Lutningens sträckning är 34m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.8% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 2.1% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 380cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 2.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 5% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 54cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens information finns med text, pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 335cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Rampen

 • Rampen lutar 3.3%
 • Lutningen på rampen är 7m lång
 • Rampen är 151cm bred
 • Rampen lutar 0.4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2,6m
 • Gångvägens underlag är ojämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 6.5% i sidled
 • Gångytan är 100m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 100m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 24.7%
 • Lutningens sträckning är 32m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.6% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 275cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.05NCS
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 76cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 21cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 34,5%
 • Lutningen på rampen är 3m lång
 • Rampen är 114cm bred
 • Rampen lutar 10.2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 60cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 16st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 253cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.05NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 400cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 34,5%
 • Lutningens sträckning är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.20m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Belysning finns inte

Stig med mötesplats

 • Gångvägens underlag är lös, ojämn, hårdgjord
 • Belysning finns inte
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 1.76m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 5m

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 5.2%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 7.5% i sidled

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 0.7cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 32m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 92cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget

Rastplats

 • Bredden lutar 6.8%
 • Längden på ytan lutar 4.9%
 • Underlaget är ojämn
 • Den fria ytans bredd är 2.5m
 • Ytans längd är 3m
 • 75cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 56cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 20cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring
 • Lekaktiviteter som har tillgängliga och användbara alternativ: sandlåda, gunga

Gungan

 • Den fria vändytan är 3.26m i diameter
 • Vändytan lutar 1.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.1NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 65cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 4m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1.1%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 4m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0.2%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 2.8m i diameter
 • Vändytan lutar 2.8% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1.9%
 • Den fria ytans underlag är jämn, hårdgjord, lös

Stege

 • Det är 6st steg till vilplan
 • Steghöjden är 28cm
 • Stegen lutar
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 1.1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3.44m
 • Ljushetskontrasten är 0.35NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Vändytan lutar 0.3% i sidled
 • Vändytan lutar 2.6% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.35NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är 50-60 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 58cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.3% i sidled
 • Vändytan lutar 2.6% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 165cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Parkering och gångväg (Orangeriet)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg (Stadsparksbadet)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Cykelväg vid gångväg

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Entré (Hallbergsbron)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Entré (Viskabergsbron)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Entré (Teaterbron)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Ingång (Orangeriets Toaletter)

Skriv ut

Ledstråk

Fristående skylt

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Ledstråk

Skrapgallret innanför dörren

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Entré (Parkspången)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Alternativ lutning

Entré (Nordwestra ingången)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Alternativ lutning

Entré (Västra ingången)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Alternativ lutning

Entré (Söderbro ingången)

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Nivåskillnader utomhus (Scenen)

Skriv ut

Trappa

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Nivåskillnader utomhus (Till minigolf)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Löst föremål

Cykelväg vid gångväg

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Alternativa lutningen

Utemiljö (Stadsparken)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig med mötesplats

Gångyta

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Sittplats

Fristående skylt

Rastplats

Rastplats

Lekaktiviteter (Stadsparken)

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Sittplats

Klätterredskap

Klätterredskap

Sittplats

Stege

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlådebord

Sandlådebord

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå