Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hofsnäs Friluftsområde och Herrgård

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-22 10:44:51
Adress
Hofsnäs herrgård
514 52
Länghem
Telefon
+46 325-40321
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 30m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén
 • Belysning finns

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 101cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 205cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 57m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 6m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 16.4%
 • Lutningens sträckning är 23m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.8% i sidled

Rampen

 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 15m lång
 • Rampen är 146cm bred
 • Rampen lutar 2.9% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 58cm
 • Ledstången sträcker sig 52cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 180cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 55cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 165cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 18st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 73cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 22cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 10.2%
 • Lutningen på rampen är 8.4m lång
 • Rampen är 136cm bred
 • Rampen lutar 2.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5.6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 120m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 72m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 6m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11.3%
 • Lutningens sträckning är 78m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 156cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.2% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 39cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.65NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 310cm bred

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 54cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 6mm
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 117cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 190cm bred

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 295cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm
 • Kroken har höjden 166cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 171cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 22mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 132cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 83cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 82cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 118cm
 • Längden är 306cm
 • 26cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 29cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 136cm från golvet
 • Spegelns överkant är 184cm från golvet
 • Kroken har höjden 161cm
 • Kroken är placerad 30cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 125cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 28cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 141cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 77cm
 • Fri bredd under bordet är 118cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 63cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 10mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.4NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 130cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.7NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 94cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.3NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 95cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 22st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 122cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 60cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.75NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 19cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.55NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 144cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 204cm bred

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 158cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 87cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 87cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 133cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 63cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Uteplats

 • Fri höjd under bordet är 64cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 67cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 64cm
 • Fri bredd under bordet är 62cm
 • Den fria ytans bredd är 5.5m
 • Ytans längd är 5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Rökning på uteplats inte tillåtet
 • Askkopp finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 146cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toaletter

 • Spegelns underkant är 133cm från golvet
 • Spegelns överkant är 193cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 119cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 63cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 295cm
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 122cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 79cm över golv

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 9.5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är asfalt, spång av trätrall

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1.5m

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 8.3%
 • Lutningens sträckning är 13m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0.4NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1.5m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 60mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 7m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 1.9%
 • Underlaget är hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 3.2m
 • Ytans längd är 2m
 • 70cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 22cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 22cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 37cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 1m

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 75cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 11mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.3% i sidled
 • Gångytan är 22m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 103cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.05NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.05NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 4.9%
 • Lutningen på rampen är 7m lång
 • Rampen är 144cm bred
 • Rampen lutar 0.6% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 2cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 1cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 3mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 251cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 287cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Gångytan är 14m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 6m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 10cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.1NCS mot omgivningen

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 123cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 6mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 138cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 115cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 15cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 62cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.8% i sidled
 • Gångytan är 102m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8.2%
 • Lutningens sträckning är 33m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.9% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Rastplats

 • Bredden lutar 3.8%
 • Längden på ytan lutar 0.3%
 • Underlaget är hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 1.5m
 • Ytans längd är 3m
 • 77cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 25cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 25cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 60cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 1.3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 30cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.35NCS mot omgivningen

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 228cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.8% i längsriktning

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 102cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 240cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 7.8%
 • Lutningens sträckning är 37m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 8% i sidled

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 7.5%
 • Lutningens sträckning är 2.7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.1% i sidled

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 1.4cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns inte

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Fast föremål på stig

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 7.4%
 • Lutningens sträckning är 70m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.2% i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Fast föremål på stig

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 2.5%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.5% i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Fast föremål på stig

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 5.6%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.2% i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Fristående skylt

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Serveringen

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fristående skylt

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Kapprum

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Serveringshöjd

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Uteplats

Uteplats

Uteplats

Toalett

Skriv ut

Toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletter

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalett

Toalett

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats

Hundar

Stranden

Stranden

Bryggan

Alternativ lutning

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Omklädningsutrymmet

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Skylt på vägg

Butik (Hofsnäs Lilla Saluhall)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

Butik (Gammelgården Hantverk)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Enskilt steg

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gångväg (Till värmestugan)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Fast föremål

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Ingång (Värmestuga)

Skriv ut

Enskilt steg

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö (Värmestuga)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Naturstig (Tången)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Brädor på spång

Naturstig (Vete)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig utan särskild mötesplats

Fast föremål på stig

Gångyta

Sittplats

Naturstig (Skalbagge)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig utan särskild mötesplats

Fast föremål på stig

Gångyta

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Naturstig (Oxe)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig utan särskild mötesplats

Fast föremål på stig

Gångyta

Sittplats

Sittplats

Sittplats