Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kypesjöns Badplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 12:13:51
Adress
Margaretagatan
506 38
Borås
Telefon
+46 033-35 74 18
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4.3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4.3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8.9%
 • Lutningens sträckning är 2m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 19m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.43m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.43m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 12m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 9.5m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.9%
 • Lutningens sträckning är 4m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.1% i sidled

Rampen

 • Rampen lutar 3.7%
 • Lutningen på rampen är 5m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 1.8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.25NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.25NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 12.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 117cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.6% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 9.8% i sidled
 • Gångytan är 220m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 80m

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 55.5m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 92cm över golv

Handikapptoalett

 • 97cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 94cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 220cm
 • Längden är 206cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 81cm från golvet
 • Spegelns överkant är 174cm från golvet
 • Kroken har höjden 114cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 95cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 74cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 79cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 39cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5.5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 0.5cm

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Ramp ner i vattnet

 • Rampen lutar 4.7%
 • Lutningen på rampen är 6m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 0.05% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 6cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 6cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 186m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0.2NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 230m
 • Vändytans fria längd är 230m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Rastplats

 • Bredden lutar 4.8%
 • Längden på ytan lutar 5.5%
 • Underlaget är hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 44cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 55cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 20cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 52cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 82cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 65mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.8% i sidled
 • Gångytan är 1300m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1.6m

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8.8%
 • Lutningens sträckning är 58m

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 14.3%
 • Lutningens sträckning är 63m

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 14.1%
 • Lutningens sträckning är 29m

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 12.3%
 • Lutningens sträckning är 13.4m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Gångväg (Kypegården)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Alternativa lutningen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Badplats

Skriv ut

Sittplats

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Hundar

Stranden

Stranden

Ramp ner i vattnet

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Bryggan

Brygga

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Fristående skylt

Gångväg (Slingor)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Alternativa lutningen

Alternativa lutningen

Alternativa lutningen

Alternativa lutningen