Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pickesjön

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Pickesjövägen
50431
Borås
Telefon
+46 033-35 73 54
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 19m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 6m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 130cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 3% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.7% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 120cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 400cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 8cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 3.6% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 91cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.8NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Gångytan är 3505m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 537m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 22.2%
 • Lutningens sträckning är 22m
 • Ytan efter lutningens slut är 14m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.5% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 537m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 6m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 628m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 5m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 312m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 4m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 403m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 0m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 58cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 237m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 4m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 634m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 8m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 54cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 8m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rastplats

 • Bredden lutar 1.3%
 • Längden på ytan lutar 6.9%
 • Underlaget är hårdgjord, lös, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3.2m
 • Ytans längd är 3m

Grillplats

 • Grillbädden är 32cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 1m

Rastplats

 • Bredden lutar 1.1%
 • Längden på ytan lutar 3.3%
 • Underlaget är hårdgjord, lös, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Ytans längd är 2.7m

Grillplats

 • Grillbädden är 35cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 1m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös, ojämn
 • Belysning finns inte
 • Gångvägens bredd är 1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös, ojämn
 • Belysning finns inte
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 8.4%
 • Lutningens sträckning är 4m
 • Ytan efter lutningens slut är 19m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.4% i sidled

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1.43m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0.3NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2.9m
 • Vändytans fria längd är 1.91m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 10mm
 • Det finns avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner
 • Lägsta höjd avåkningsskyddet är 7.5cm
 • På vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 143m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0.05NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 298m
 • Vändytans fria längd är 196m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 50mm
 • Det finns avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner
 • Lägsta höjd avåkningsskyddet är 10cm
 • På vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan

Rastplats

 • Bredden lutar 0.9%
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn, lös, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3.5m
 • Ytans längd är 6m
 • 80.5cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 9.5cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 10cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 62.5cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3.5m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Av- och påstigningsplats (Till fiskebrygga)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Entré utomhus

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Gångväg

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Fast föremål

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Bryggan

Brygga

Bryggan

Brygga

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill