Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sandareds Sim- och Sporthall

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-01-29 09:46:22
Adress
Alingsåsvägen
518 30
Sandared
Telefon
+46 33 - 35 88 70
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 296m
 • Hållplatsen lutar 1% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 1.8% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 10cm hög

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 3.7% i sidled
 • Gångytan är 296m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 0cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 0cm
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot bakgrunden
 • Markering är kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 297cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,2NCS
 • Trappans steg är 26cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,2NCS
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 33cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 5,3%
 • Lutningens sträckning är 30m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 48m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 2,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0,5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 5,6%
 • Lutningens sträckning är 26m
 • Ytan efter lutningens slut är 12m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 69m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0,5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.6%
 • Lutningens sträckning är 26m
 • Ytan efter lutningens slut är 12m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 66m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 6.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 215m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 69m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0.5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 107cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.55NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 6m
 • Bredden lutar 2.4%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 8%
 • Den fria ytans bredd är 5m
 • Bredden lutar 6%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 4%

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6.5%
 • Lutningens sträckning är 9m
 • Ytan efter lutningens slut är 300m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 297cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 26cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,2NCS
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 33cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 5.3%
 • Lutningens sträckning är 30m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 50cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 70cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 50cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 97cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 68cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.5NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 260cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 92cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS
 • Markeringen är placerad 93cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS
 • Markeringen är placerad 92cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS
 • Markeringen är placerad 92cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 319cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 463cm bred

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 470cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 38cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.65NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 86cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 34cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.3NCS
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 73cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 73cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 168cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 72cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 29cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 74cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 74cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 34cm
 • Fri bredd under bordet är 88cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 135cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 106cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 76cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 171cm
 • Längden är 162cm
 • 104cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 83cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 80cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 60cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 35cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 116cm
 • Kroken är placerad 37cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 92cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 84cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 67cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 13cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 115cm från golv

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 192cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 192cm bred

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 1513cm
 • Den fria ytans bredd är 346cm
 • Kroken har höjden 116cm
 • Skyddande gavlar finns inte

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 103cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror
 • En gångyta är 120cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 8mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Maträtter som visas på bild finns
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 192cm
 • Kassapriset är placerat 120cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 5mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 234cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 244cm från underlaget

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.5NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 255cm
 • Benutrymmets djup är 68cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.6NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 92cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.7NCS

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.2NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halkig
 • En gångyta är 85cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halkig
 • En gångyta är 171cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 85cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 73cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Trappans steg är 45cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halkig

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 350cm
 • Minsta djupet är 102cm
 • Lägsta markerade djup är 350cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens botten
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0.8NCS
 • Det finns en kännbar djupmarkering

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 45cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstångens höjd är 68cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 66cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 25cm
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 460cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 20cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Vid förfrågan finns flyttbar lyftanordning
 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 88cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 128cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 128cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 210cm
 • Den fria ytans bredd är 35cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 210cm
 • Bänkens djup är 35cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 400cm
 • Den fria ytans bredd är 730cm
 • Klädskåpets djup är 46cm
 • Klädskåpets bredd är 30cm
 • Klädskåpet är placerat 15cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 150cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 115cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 68cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 235cm
 • Längden är 220cm
 • 105cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 95cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 78cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 34cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 60cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179cm från golvet
 • Kroken har höjden 116cm
 • Kroken är placerad 80cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 84cm
 • Skötbordets längd är 72cm
 • Skötbordets bredd är 52cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 88cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 102cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 58cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 78cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 15cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 124cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 238cm
 • Den fria ytans bredd är 384cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 96cm från golv
 • Blandaren är placerad 54cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Det finns inte ryggstöd på duschstolen

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 92cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur
 • Stödhandtag finns bredvid termostat eller blandare
 • Lägsta del på stödhandtag är placerat 94cm från underlag
 • Högsta del på stödhandtag är placerat 192cm från underlag

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 93cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 44cm
 • Bänkens bredd är 478cm
 • Bänkens djup är 48cm
 • Den fria ytans längd är 130cm
 • Den fria ytans bredd är 322cm
 • Bredden mellan springorna i golvtrallen är 10mm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Bänk

 • Den fria ytans längd är 171cm
 • Den fria ytans bredd är 260cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 45cm
 • Bänkens bredd är 94cm
 • Bänkens djup är 50cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 116cm
 • Kroken är placerad 180cm från hörn

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 450cm
 • Längden är 221cm
 • 176cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 60cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 78cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 24cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 58cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 116cm
 • Kroken är placerad 180cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 48cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 98cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 160cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 18cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 128cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 142cm
 • Den fria ytans bredd är 220cm
 • Blandaren på duschen är två kranar
 • Blandaren är placerad 104cm från golv
 • Blandaren är placerad 44cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 52cm
 • Armstödet är uppfällbart
 • Det finns ryggstöd på duschstolen

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 125m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halkig
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 125m

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 83cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 100cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 208cm
 • Den fria ytans bredd är 280cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 6mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 46cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.45NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 6.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 100cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 92cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 55cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 1840cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 1840cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 26cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 26st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Trappans steg är 28cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Trappans steg är 38cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 21cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 34cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 22cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 70cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 83cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 262cm
 • Den fria ytans bredd är 168cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 101cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.4NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 73cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 62cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.4NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 16cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 93cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 93cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 53cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 201cm
 • Dörröppningens fria bredd är 79.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 108cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 118cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 214.5cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 118.5cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 35.5cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 68.5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190.5cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 152.5cm
 • Kroken är placerad 174.5cm från hörn

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 135.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 18mm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 91cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 74cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 270cm
 • Längden är 223.5cm
 • 146cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 78cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 80.5cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 60.3cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 16cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90.5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 117cm
 • Kroken är placerad 62cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 94.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 96cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.5cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78.5cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 79.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 54cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19.5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70.5cm från golv

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 87.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Dusch

 • Den fria ytans längd är 515cm
 • Den fria ytans bredd är 225cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 98.5cm från golv
 • Blandaren är placerad 57.5cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 90.5cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur
 • Stödhandtag finns bredvid termostat eller blandare
 • Lägsta del på stödhandtag är placerat 94.5cm från underlag
 • Högsta del på stödhandtag är placerat 184cm från underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 118cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 171.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Bänk

 • Den fria ytans längd är 171.5cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 48cm
 • Bänkens bredd är 204cm
 • Bänkens djup är 72cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 171.5cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Klädskåpets djup är 51cm
 • Klädskåpets bredd är 39.5cm
 • Klädskåpet är placerat 0cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 130cm från klädskåpets golv

Spegel

 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 297cm
 • Längden är 532cm
 • 81.5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 184cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 51cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.65NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 81cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 60cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 16cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 94.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 103cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 79cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 113.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 120.5cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 101cm
 • Den fria ytans bredd är 102cm
 • Blandaren på duschen är två kranar
 • Blandaren är placerad 110.5cm från golv
 • Blandaren är placerad 60cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch

Stödhandtag

 • Stödhandtag finns bredvid termostat eller blandare
 • Lägsta del på stödhandtag är placerat 93cm från underlag
 • Högsta del på stödhandtag är placerat 183cm från underlag

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Övergångsställe

Cykelväg vid gångväg

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Alternativa lutningen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg (Framsidan)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Parkering och gångväg (Längre bak)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångytan

Gångytan

Slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Sittplats

Bord

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Serveringen

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Kapprum

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Skylt på vägg

Receptionen

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare

Bassängrummet

Skriv ut

Slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Trappa

Trappa

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Omklädningsrum (Simhallen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Spegel

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Stödhandtag

Dörren

Bastu

Bastu

Omklädningsrum (Simhall Handikappanpassad)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Dusch

Gångyta och sittplats

Hissen

Hissen

Hissen

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Idrottssal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Åhörarplatser

Omklädningsrum (Idrottssal)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Spegel

Krok

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passageöppning

Tröskel

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Stödhandtag

Omklädningsrum (Idrottssal Handikappanpassad)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Spegel

Handikapptoalett

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Stödhandtag