Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Onkologisk rehabilitering, Rehabcenter Sfären

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 12:54:50
Adress
Bockholmsvägen 1
170 78
Solna
Telefon
+46 08 - 791 14 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3.1m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 9cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 249cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2.5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 9%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.6m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5,82m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8,13m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,13NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 109.8cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,39NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,39NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.52m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 63m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.6m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 49.91m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5.82m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8.13m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7.9%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.4% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.13NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 109.8cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.39NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.39NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Trottoarkant

 • Trottoarkantens höjd är 8.8cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 126.9cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 14.5%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 31.35m

Trottoarkant

 • Trottoarkantens höjd är 7cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 106.1cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13.5%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 39.8m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 80.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 207cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 142.6cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 291cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 62.7cm över golv
 • Markeringens färg är grön

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 4.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 291cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 143cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.7% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 62.1cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 60.7cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 141.7cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 208.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 243.9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 147,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151,1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 96.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 61.5cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 142.4cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 114cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104.4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 62.4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.14NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 101.9cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 37.3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 194.9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 79.6cm
 • Längden på disken är 169cm
 • Benutrymmets djup är 15.2cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.34NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.39NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 61.9cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 139.6cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130.6cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.13NCS
 • Trappans steg är 16.8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.12NCS
 • Trappans steg är 30.8cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98.1cm
 • Ledstången sträcker sig 26.6cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 29.6cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.63NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 23.3cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.69NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 61.9cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 142cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 112.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.48NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 101.7cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 154.2cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 205.7cm
 • Hisskorgens bredd är 100.8cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.12NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 49.9cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.52NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.47NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 87.7cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 100cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 48.9cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 208.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 232.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 96.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 60.7cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 142.2cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 142.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 102.9cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 63cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 102.7cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 30.6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 16s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 105.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 136.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 206,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 62.5cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 142.8cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 154.1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 229.8cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 118.4cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 139.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 7mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Signalhund, Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 15.5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 64.6cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 128.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 209cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77.5cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.34NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 85.4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70.9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 75cm
 • Fri bredd under bordet är 70.1cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 38.8cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 5mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.12NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Personlig service finns inte vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 76.6cm högt

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 171.2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151,1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 8mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97.3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 88.3cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 50.4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 58cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 89.1cm
 • Fri bredd under bordet är 62.1cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 132.5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 118cm

Tvättmaskin

 • Luckans underkant är 63cm från golv
 • Det finns kännbart markerade reglage på tvättmaskinen
 • Tvättmaskinens reglage mot bakgrund har ljushetskontrast 0.67NCS
 • Instruktioner för tvättmaskin på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för tvättmaskin på lättläst svenska finns
 • Svängrumsytans bredd framför tvättmaskinen är 198.1cm
 • Svängrumsytans längd framför tvättmaskinen är 300cm

Torktumlare

 • Luckans underkant är 32.1cm från golv
 • Det finns inte kännbar markering på alla reglage på torktumlaren
 • Torktumlarens reglage har 0.16NCS ljushetskontrast mot bakgrund
 • Det finns inte instruktioner för torktumlare på punktskrift
 • Det finns inte instruktioner för torktumlare på lättläst svenska
 • Svängrumsytans bredd framför torktumlaren är 300cm
 • Svängrumsytans längd framför torktumlaren är 198.1cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 85,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 69,8cm
 • Fri bredd under bordet är 137,6cm

Slagdörr

 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörröppningens fria bredd är 86.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 80cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 8.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Balkong

 • Fri höjd under bordet är 45.3cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 50.6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 8.5cm
 • Fri bredd under bordet är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 116.4m
 • Ytans längd är 300m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Rökning på balkong inte tillåtet
 • Askkopp finns inte

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Samtalsrum - Bibliotek

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155.3cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 104.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 61.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 97,1cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,27NCS mot omgivande vägg

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150.9cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.54NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 9mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 115.6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Extrautrustat rum

 • Strömbrytare är placerad 120.3cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 77.1cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 303.8cm
 • Längden är 199.4cm
 • Eluttaget är placerat 95.9cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 52.9cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Doftblock, doftljus eller annan typ av rumsdoft finns
 • Bärhjälp finns för bagage

Höj- och sänkbar säng

 • Lägsta höjd på nedsänkt säng är 64.6cm
 • Högsta höjd på upphöjd säng är 99.5cm
 • Säng med ribbotten finns inte
 • Tvättbar bäddmadrass finns inte

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Nödlarm eller nödtelefon finns som är kopplad till dygnet-runt-bemanning

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 67.4cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 124.4cm från golv

Krok

 • Kroken har höjden 172.2cm
 • Kroken är placerad 30.5cm från hörn

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 240.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 147.7cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 111.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 298.8cm
 • Längden är 195.8cm
 • 89.8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 112cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.7cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.06NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 115cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194.7cm från golvet
 • Kroken har höjden 117.5cm
 • Kroken är placerad 67.5cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 128.9cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 77.3cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82.8cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 84.3cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.1cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Dusch

 • Den fria ytans längd är 241cm
 • Den fria ytans bredd är 155.4cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 111.1cm från golv
 • Blandaren är placerad 45.1cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 49.9cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns inte ryggstöd på duschstolen

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 92.1cm från underlaget
 • Stödhandtag finns inte bredvid duscharmatur

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150,5cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,62NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 81.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 164.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 291.3cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 83.8cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 62.9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.9cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 42cm
 • Fri bredd under bordet är 50.4cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Dagrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 61.9cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 139.6cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130.6cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.13NCS
 • Trappans steg är 16.8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.12NCS
 • Trappans steg är 30.8cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98.1cm
 • Ledstången sträcker sig 26.6cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 29.6cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.63NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 23.3cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.69NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 61.9cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 142cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 112.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.48NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 101.7cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 154.2cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 205.7cm
 • Hisskorgens bredd är 100.8cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.12NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 49.9cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.52NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.47NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 87.7cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 100cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 48.9cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 116.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 202.9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 25mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 221,4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 207,8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 70.2cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 161.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.12NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 210cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 210cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 139.2cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 139.2cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 41.3cm
 • Bänkens bredd är 272.7cm
 • Bänkens djup är 17.2cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Klädskåpets djup är 52.7cm
 • Klädskåpets bredd är 30.1cm
 • Klädskåpet är placerat 40.8cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 115.8cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 84.3cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 117.3cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177.3cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 101.2cm
 • Kroken är placerad 125.1cm från hörn

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 90.6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 22.3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Skötbordets höjd är 94.5cm
 • Skötbordets längd är 78.5cm
 • Skötbordets bredd är 48.3cm
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 6 gånger

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 63.6cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 76.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 165.5cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 118.6cm från golv
 • Blandaren är placerad 46cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Tvålen är oparfymerad

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 65.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.41NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.41NCS mot omgivande vägg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 46.9cm
 • Bänkens bredd är 220cm
 • Bänkens djup är 51.2cm
 • Den fria ytans längd är 44.3cm
 • Den fria ytans bredd är 119.8cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Stödhandtag

 • Längd på stödhandtag är 22.1cm
 • Stödhandtag är placerat 147.8cm från golv
 • Värmeledande stödhandtag finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 37,3cm från golv

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 81,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 99.4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 139.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 196cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 139.6cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 139.6cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 41.2cm
 • Bänkens bredd är 272.7cm
 • Bänkens djup är 17.6cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Klädskåpets djup är 52.8cm
 • Klädskåpets bredd är 29.9cm
 • Klädskåpet är placerat 48cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 119.5cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 84.6cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 123.4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183.5cm från golvet
 • Kroken har höjden 119.5cm
 • Kroken är placerad 49.7cm från hörn

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 157.3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 77.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Skötbordets höjd är 94.9cm
 • Skötbordets längd är 78.4cm
 • Skötbordets bredd är 48.3cm
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 6 gånger

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 22.8cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 76.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 223.6cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 116.8cm från golv
 • Blandaren är placerad 200.5cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 59.7cm
 • Det finns inte ryggstöd på duschstolen
 • Tvålen är oparfymerad

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 58.8cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 65.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.41NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.41NCS mot omgivande vägg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 47.8cm
 • Bänkens bredd är 149.5cm
 • Bänkens djup är 52.7cm
 • Den fria ytans längd är 106.9cm
 • Den fria ytans bredd är 89cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 71.3cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 154.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 279.4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 86cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.06NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 160cm
 • Minsta djupet är 90cm
 • Lägsta markerade djup är 90cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens överkant
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0.67NCS
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 3cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 17.8cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 94.6cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 3cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 18.8cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 92.5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 29.3cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 38.4cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Lyftanordning

 • Lyftanordningen är fastmonterad
 • Vid förfrågan finns inte flyttbar lyftanordning

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 144cm från golv

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Utskjutande föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Utskjutande föremål

Trottoarkant

Trottoarkant

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Sittplats

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Receptionshall, vård

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Disk med fast höjd

Glasruta

Flyttbar kortläsare

Passage (från reception till plan 3)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Sittplats

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Passage (korridor plan 3)

Skriv ut

Sittplats

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Sittplats

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Serveringen

Skriv ut

Skylt vid dörr

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Passageöppning

Matservering

Matservering

Matservering

Sittplats

Matsedel

Serveringshöjd

Passageöppning

Samtalsrum (Bibliotek)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Bord

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Tvättmaskin

Torktumlare

Bord

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Balkong

Balkong

Balkong

Sittplats

Samtalsrum - Bibliotek

Boenderum

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Passageöppning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Höj- och sänkbar säng

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Krok

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Dusch

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Dagrum (Hobbyrum)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Sittplats

Dagrum

Passage (från plan 3 till bassängen (Vattenhuset) plan 5)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Sittplats

Skylt på vägg

Passageöppning

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Passageöppning

Tröskel

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Öppnas av personal

Omklädningsrum (Damer)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Spegel

Krok

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Dörren

Dusch

Dusch

Dörren

Bastu

Bastu

Stödhandtag

Nödlarm på vägg

Passageöppning

Passageöppning

Tröskel

Omklädningsrum (Herrar)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Spegel

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dörren

Dusch

Dusch

Dusch

Dörren

Bastu

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Bassängrummet

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Badstege ner i vattnet

Lyftanordning

Nödlarm på vägg

Hjälpmedel för aktivitet